Tôi đã làm việc trong nhiều năm với các câu lạc bộ bóng đá hàng đầu